bondura® 6.2 jest kombinacją bondura® 6.6bondura®3.3 i jest stosowany, kiedy mamy ograniczony dostęp do jednego z otworów nośnych.

Cały zespół może być instalowany z jednej strony, ale wymaga dokręcenia z obu stron. Składa się z czopa z jednym ściętym końcem i gwintowanymi otworami do elementów mocujących i jednym ściętym końcem z gwintowanym trzpieniem, płyty dociskającej jedną z tulei stożkowych i nakrętki kołnierzowej współpracującej z drugą tuleją. Pierścień zabezpieczający jest stosowany do zabezpieczenia nakrętki kołnierzowej i pierścienia typu O, który podtrzymuje tuleję stożkową i nakrętkę kołnierzową podczas montażu i demontażu.

Do demontażu bondura® 6.2. zaleca się zastosować zestaw demontażowy bondura® multi tool (BMT).