Ta najnowsza wersja podkładki wskaźnikowej DTI umożliwia kontrolę według Państwa planu. Wskaźniki Squirt™ wytrzymują próbę czasu i stanowią dowód, że śruby były wstępnie naprężone, co potwierdza, że personel dobrze wykonał swoją pracę i że połączenie będzie działać tak, jak to było zaplanowane.

Główne właściwości

  • Widoczny wizualny wskaźnik poprawnego naprężenia wstępnego układu połączeń z wtryśniętym pomarańczowym silikonem. Zastosowanie podkładek DuraSquirt® DTI zwraca uwagę monterowi na złą jakość zestawu połączeń konstrukcyjnych i możliwość powstania dalszych problemów w połączeniu.
  • Trwały wskaźnik po wtryśnięciu silikonu, który pozostaje na połączeniu. Jest tak zaprojektowany, aby wytrzymać działanie wszystkich żywiołów naturalnych – od wiatru, silnego deszczu po ekstremalne temperatury. Aby wykazać, ile taka podkładka DuraSquirt® DTI może wytrzymać, podkładkę testowano w czasie 1 roku w myjce automatycznej. Pomimo codziennego działania gorącej wody, wykonującej turbulentne ruchy i środka czyszczącego, medium silikonowe było widoczne przez cały czas.
  • Pełne wskazanie pojawi się po osiągnięciu ustalonego minimalnego naprężenia wstępnego.
  • Prosta instalacja dla monterów i kontrolerów, którzy widzą, kiedy wymagane naprężanie zostaje osiągnięte. Na instalację nie mają wpływu takie czynniki korelujące między naprężeniem wstępnym, a momentem obrotowym, jak utlenianie i korozja, złe smarowanie albo uszkodzenie gwintów.
  • Niezależnie testowano od -50°C do +104°C.

Pomarańczowy silikon

Silikon ma trwałość 5 lat. Po instalacji silikon jest w pełni uformowany i zachowuje proszkową teksturę. Dzięki temu pozostaje widoczny na konstrukcji stalowej w czasie 3-4 tygodni, co zwykle zapewnia dość czasu dla kontroli każdego zestawu śrub nawet przy gorszych warunkach klimatycznych (wiatr, deszcz), które mogą mieć wpływ na widoczność.