bondura Dual 66 jest zalecany, kiedy trzeba czop przysunąć do wewnętrznego pierścienia łożyska, aby zapewnić, że połączenie porusza się tylko między wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniem łożyska.

To rozwiązanie składa się z czopa z długimi, ściętymi końcami, dwóch wewnętrznych tulei stożkowych zlicowanych z długim ścięciem końca czopa, dwóch zewnętrznych tulei stożkowych zamontowanych na górnej części wewnętrznych tulei stożkowych, elementów mocujących do wewnętrznych tulei stożkowych i końcowych płyt naciskających na zewnętrzne tuleje stożkowe.

Wewnętrzna tuleja stożkowa jest rozprężana, aby utworzyć połączenie o zerowej tolerancji w wewnętrznym pierścieniu łożyskowym, a zewnętrzna tuleja stożkowa tworzy połączenie o zerowej tolerancji w otworach nośnych.