Nakrętka HARDLOCK® zapewnia bezkonkurencyjne działanie samohamowne nawet w najbardziej wymagających środowiskach i zastosowaniach.

HARDLOCK® składa się z dwóch nakrętek, pierwsza nakrętka „nakrętka wypukła” (nakrętka zaciskowa) ma mimośrodowy występ na górnej powierzchni. Druga nakrętka, „nakrętka wklęsła” (nakrętka zabezpieczająca), jest zaprojektowana z współśrodkowym wgłębieniem w celu wzajemnego blokowania się obu nakrętek razem. Dokręcenie wklęsłej nakrętki na wypukłej nakrętce powoduje silne prostopadłe obciążenie śrub po obu stronach, zapewniając w ten sposób nakrętkom HARDLOCK® odporność na wibracje i wstrząsy z każdego kierunku oddziaływania.

Po zastosowaniu nakrętek HARDLOCK® osiągamy znaczne zmniejszenie nakładów pracy na konserwację, dzięki wyjątkowemu efektowi samohamownemu. Zapewnia to poprawę kosztów operacyjnych, co w połączeniu z tym, że HARDLOCK® jest produktem najwyższej klasy, umożliwia ponowne jego użycie przy żadnym lub minimalnym zmniejszeniu jakości połączenia. HARDLOCK® jest w całości wykonany z metalu i w przeciwieństwie do innych powszechnie stosowanych nakrętek samohamownych, jest dostępny w różnych wariantach materiałowych i wykończeniach powierzchni, odpowiednich dla każdego środowiska.

HARDLOCK® jest używana głównie w zastosowaniach, które wymagają najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy ekstremalnych warunkach oraz w branżach, takich jak koleje, górnictwo, budownictwo, wydobycie ropy i gazu, rafinerie, przemysł chemiczny i petrochemiczny, maszyny… przy czym wymieniliśmy raptem kilka z wielu zastosowań…