Czop bondura® jest przydatny zarówno do nowych, jak i używanych urządzeń, aby zapobiec luzom w przyszłości, wyeliminować luzy i konieczność napraw owalizacji. Technologia bondura® nieustannie wprowadza nowe rozwiązania dla rozwiązywania problemów i spełniania wymagań klientów. Dysponujemy rozwiązaniami z czopami do wyrównania mimośrodowego, wypoziomowania urządzeń, zabezpieczenia połączeń kołnierzowych, czopami kombinowanymi do zabezpieczeń osiowych i promieniowych oraz wieloma innymi.

Dział konstrukcyjny może zaproponować pomoc przy Państwa projekcie w fazie wstępnej i optymalizować ten projekt tak, aby została zapewniona możliwie najlepsza funkcjonalność, zminimalizowane niepożądane przestoje i zmaksymalizowana żywotnoś zarówno zespołu czopa bondura®, jak i całego urządzenia.

Jako klient zwrócicie uwagę na istotną poprawę jakości produktu i skrócenie niepożądanych postojów, co zapewni znaczne zmniejszenie strat produkcyjnych i kosztów konserwacji. Naszym klientom udostępniamy w ramach polityki spółki bondura® wszystkie niezbędne rysunki montażowe i modele 3D.

Dział konstrukcyjny jest odpowiedzialny za wszystkie projekty, modelowanie rozwiązań standardowych i specjalnych, łącznie z certyfikatami wydanymi przez strony trzecie oraz sprawy związane z poszczególnymi patentami. Projekty rozwiązań specjalnych wymagają ścisłej współpracy między klientem i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami spółki bondura®.

Dział konstrukcyjny nieustannie pracuje nad ulepszeniami i nowymi rozwiązaniami, które mają być opatentowane i to zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Nasza szeroka skala opatentowanych rozwiązań w pełni oddaje pomysłowość naszych pracowników i zalety naszych metod pracy.