Čep bondura® je vhodný jak pro nová, tak používaná zařízení, aby se zabránilo budoucím vůlím, k eliminaci vůle a opravě oválnosti. Technologie bondura® neustále vyvíjí nová řešení pro řešení problémů a splnění požadavků zákazníků. Disponujeme čepovým řešeními pro excentrické vyrovnání, srovnání zařízení, zabezpečení přírubových spojek, kombinovanými čepy pro axiální a radiální zajištění a mnoho dalších.

Oddělení inženýringu může poskytnout pomoc vašemu projektu v ranné fázi a optimalizovat návrh tak, aby byla zajištěna nejlepší možná funkčnost, minimalizovat nežádoucí prostoje a maximalizovat životnost jak sestavu čepu bondura®, tak i zařízení.

Jako zákazník uvidíte významná zlepšení kvality produktu a snížení nežádoucího prostoje Vám zajistí značné snížení provozních ztrát a nákladů na údržbu. Našim zákazníkům poskytujeme veškeré potřebné montážní výkresy a 3D modely v rámci politiky společnosti bondura®.

Oddělení inženýringu je zodpovědné za veškerý návrh, modelování standardních i speciálních řešení, včetně certifikátů vydanými třetími stranami a záležitostmi souvisejících s jednotlivými patenty. Návrhy speciálních řešení vyžaduje úzkou spolupráci mezi klientem a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci společnosti bondura®.

Oddělení inženýringu neustále pracuje na vylepšeních a nových řešeních, která mají být patentována, a to jak na národní úrovni, tak na mezinárodní úrovni. Naše široká škála patentovaných řešení odráží důmyslnost našich zaměstnanců a naše metody.