Opěrné O-kroužky se instalují k zabránění vytlačení elastomerního O-kroužku v jeho zástavbové drážce za určitých provozních podmínek.

FEP zapouzdřené O-kroužky by se měly použít vždy, když je chemická odolnost elastomeru pro dlouhodobé utěsnění nedostatečná.

Opěrné kroužky

Vyrobeno z Fluolion®

  • Pro použití, když tlak v systému přesáhne 10 MPa
  • Pro použití, když jsou nainstalovány O-kroužky s nízkou pevností
  • Pro použití v případech, kdy převládají nepříznivé mechanické podmínky

Více informací

FEP zapouzdřené O-kroužky

Když je chemická odolnost elastomeru nedostatečná

  • Bezešvý FEP plášť zcela pokrývá elastomerní jádro
  • Elastomerové jádro z fluorouhlíku nebo silikonu
  • Lze použít s potravinami a léčivy

Více informací