Zdánlivě skromný O-kroužek je mimořádně univerzální těsnicí zařízení. Díky aplikacím sahajícím od hadicových spojek na zahradu až po kritické letectví nebo ropné a plynové zařízení z něj činí nejoblíbenější a nejvíce vyráběným typem těsnění vyráběné na světě.

Vyrábíme O-kroužky nejvyšší kvality od zavedení této metody utěsnění ve 30. letech 20. století. Dnes skladujeme v našich nejoblíbenějších materiálech mnoho tisíc typů a velikostí – včetně typů odolných vůči rychlému rozkladu plynů (RGD) – připravených k odeslání ve stejný den.

Pokud kroužky, které chcete, nejsou k dispozici skladem, můžeme je v případě potřeby přesně vyrobit během několika hodin. S naší štíhlou výrobou a flexibilním výrobním plánem můžeme vyhovět nejnaléhavějším požadavkům.

Všechny skladované rozsahy

Naše O-kroužky na skladě zahrnují metrické velikosti a palcové velikosti podle řady mezinárodních, národních a průmyslových norem.

Jsou drženy v různých obecných a vysoce výkonných elastomerech, aby vyhovovaly naprosté většině průmyslových a specializovaných aplikací v ropném a plynárenském průmyslu.