Zpracováváme a/nebo dodáváme mnoho specifických tříd elastomerů jako desky, přesné řezané těsnění, lisované součásti a výlisky. Kromě těch, které jsou uvedeny v této části, máme řadu dalších specifických tříd, které splňují specifické požadavky zákazníků a odvětví.

Více informací