Konvexní matici namontujte ručně.

Konvexní matici utáhněte požadovaným kroutícím momentem pro cílovou aplikaci pomocí háčkového klíče nebo jiného utahovacího nástroje.

Ujistěte se, že mezera mezi konvexní maticí a konkávní maticí je velikosti jednoho závitu hřídele. Konkávní (zajišťovací) matici našroubujte ručně na konvexní matici, dokud se již neotáčí.

Utáhněte konkávní matici stejným způsobem jako konvexní matici. Pomocí momentového klíče utáhněte konkávní matici na doporučený kroutící moment stanovený společností HARDLOCK Industry Co., Ltd. Pokud momentový klíč není k dispozici, utáhněte matici ručně, dokud se již neotáčí, pak použijte běžný utahovací nástroj a matici utáhněte alespoň o jednu úplnou otáčku (360°), abyste dosáhli dostatečného samosvorného účinku.

I při správném utažení matic může zůstat mezera mezi maticemi kvůli toleranci průměru hřídele. Bez ohledu na to, zda mezera vznikne nebo ne, zajistí ložisková matice HARDLOCK® dostatečný samosvorný účinek, pokud bude řádně dotažena podle těchto pokynů.

Je-li ložisko nepohyblivé, lze konvexní matici a konkávní matici instalovat v opačném pořadí (konkávní první, konvexní druhá) bez omezení samosvorného účinku.