Ręcznie montujemy nakrętkę wypukłą.

Dokręcamy nakrętkę wypukłą z wymaganym momentem, w zależności od zastosowania docelowego, za pomocą klucza hakowego lub innego narzędzia do dokręcania.

Upewniamy się, że szczelina między nakrętką wypukłą, a wklęsłą ma wielkość jednego skoku gwintu wałka. Nakręcamy ręcznie nakrętkę wklęsłą (zabezpieczającą) na nakrętkę wypukłą do momentu gdy przestanie się obracać.

Dokręcamy nakrętkę wklęsłą w ​​taki sam sposób, jak nakrętkę wypukłą. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręcamy nakrętkę wklęsłą z zalecanym momentem, określonym przez HARDLOCK Industry Co., Ltd. Jeśli nie posiadamy klucza dynamometrycznego, dokręcamy nakrętkę ręcznie, aż przestanie się obracać, a następnie używamy standardowego klucza i dokręcamy nakrętkę o co najmniej jeden pełny obrót (360°), aby uzyskać wystarczający efekt samohamowny.

Nawet przy poprawnie dokręconych nakrętkach, może pozostać szczelina między nakrętkami, ze względu na tolerancję średnicy wałka. Niezależnie od tego, czy szczelina powstała, czy też nie, nakrętka łożyskowa HARDLOCK® zapewni wystarczający efekt samohamowny, jeśli zostanie odpowiednio dokręcona zgodnie z tą instrukcją.

Jeśli łożysko nie jest ruchome, nakrętkę wypukłą i wklęsłą można zamontować w odwrotnej kolejności (najpierw wklęsła, potem wypukła) bez wpływu na efekt samohamowny.