Instalacja elastycznych płyt montażowych może być kłopotliwa, ponieważ płyta podstawki gumowej musi być wyrównana równolegle ze stopką maszyny, aby zapewnić optymalne właściwości tłumiące i żywotność gumy. Tradycyjny sposób ustawienia podkładki sprężystej wymaga zastosowania czterech śrub regulacyjnych do eliminowania jakiegokolwiek kąta między podstawką i płytą fundamentową, a następnie wypełnienia szczeliny między płytą podstawki, a konstrukcją fundamentu za pomocą dwuskładnikowej żywicy epoksydowej albo wykonaną na zamówienie zlicowaną płytą stalową.

Płyta montażowa RotaChock® oferuje regulowaną alternatywę dla żywicy epoksydowej albo dla licowanych płyt stalowych wykonywanych na zamówienie. Do wyeliminowania jakiegokolwiek kąta między fundamentem i płytą montażową mogą być wykorzystane śruby regulacyjne, które przez cztery podkładki w narożach płyty ustalą poprawną wysokość. Płyta podstawki, płyta montażowa i fundament dadzą się wtedy bezpiecznie skręcić czterema śrubami fundamentowymi.

Ten system jest bardzo elastyczny i w razie potrzeby wszystko można ponownie ustawić w każdej chwili. Czas potrzebny do zakończenia typowej instalacji można skrócić z kilku dni, nawet do kilku godzin.