Instalace pružných montážních desek může být náročná, protože podkladní deska pryžové podložky musí být rovnoběžně srovnána s patkou stroje, aby se zajistily optimální tlumící vlastnosti a životnost pryže. Tradiční způsob, jak ustavit pružnou podložku je použití čtyř seřizovacích šroubů k eliminaci jakéhokoli úhlu mezi víkem a základní deskou a pak vyplnění mezery mezi podkladní deskou podložky a základovou konstrukcí, buď dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí nebo na zakázku vyrobenou lícovanou ocelovou deskou.

Montážní deska RotaChock® nabízí nastavitelnou alternativu k epoxidové pryskyřici nebo lícovaným ocelovým deskám vyráběných na zakázku. K odstranění jakéhokoli úhlu mezi základem a podkladní deskou montážní desky mohou být použity seřizovací šrouby, načež čtyři podložky v rozích podkladní desky ustaví správnou výšku. Podkladní deska, montážní deska a základ se poté vzájemně bezpečně dotáhnou čtyřmi základovými šrouby.

Tento systém je velmi flexibilní a lze jej v případě potřeby kdykoli opakovaně ustavit. Čas potřebný k dokončení typické instalace lze zkrátit z několika dnů pouze na několik hodin.