James Walker® je schopen dodávat těsnění pro tyčové mlýny u všech hlavních výrobců a dodává těsnění pro tyčové mlýny po více než 25 let a dále spolupracuje s výrobci, aby zajistil požadovanou úroveň provozního výkonu a přesnosti, a aby bylo dosaženo snadné montáže.

Díky našemu detailnímu pochopení práce při montáži těsnění jsme vyvinuli řešení, které nyní snižuje úsilí a čas potřebný k výměně těsnění během údržby, s využitím inovativního flexibilního přidržovacího pásu.

Více informací