Jeřáby

Odstranění a instalace velkých a těžkých jeřábových čepů může představovat celou řadu náročných úkolů, jako jsou: zaseknuté čepy způsobené korozí, opotřebením, nedostatkem mazacích postupů, nesprávným použitím mazání, poškozenými nebo porušenými kloubovými ložisky a také riziko poškození ložiska během instalace a demontáže čepu.

bondura® je instalována na nových zařízeních i jako modernizační řešení u výrobců jeřábů po celém světě, v rozsahu od Ø100 mm do Ø480 mm i více. Příklady pozic, ve kterých se používá bondura® jsou příčné spoje, válce a ramena jeřábů.

Technologie bondura® zvyšuje celkovou kvalitu jeřábu; nemluvě o prodlouženém životním cyklu.

Vrtná zařízení

Čepy bondura® jsou instalovány v mnoha různých typech vrtných zařízení po celém světě. Příklady pozic, ve kterých se používá bondura®, jsou vidlicové táhla, zvedáky, horní náhony, kompenzační systémy, jeřábové převodovky a další zařízení pro manipulaci s trubkami.

Čepy bondura® eliminují opotřebení a zajišťují pevné rozložení zátěže v podpěrách otočného kloubu na plochu 180°.

Naše technologie také snižuje potřebu údržby v podpoře tím, že snižuje potřebu vyvažovat otvor. Riziko vzniku trhlin v podpěře bude sníženo a životnost zařízení bude prodloužena.

Technologie čepu bondura® sníží prostoje, optimalizuje výkonnost stroje, snadnost a zrychlení údržby (plánované i neplánované), sníží náklady na údržbu, dramaticky prodlouží životnost zařízení a zvýší celkovou kvalitu zařízení.

Konstrukční inženýrství

bondura® technology je standardem tohoto odvětví od počátku 90. let minulého století, odkdy trvale snižuje opotřebení čepů v těžkém strojírenství. Stroje používané v lesnictví a stavebnictví vykazují značné opotřebení kvůli častému a vysokému namáhání – s nepřetržitým rázovým zatížením stroje během jeho provozního životního cyklu.

bondura® má vynikající výsledky ve strojích, jako jsou: rubací stroje, hlavice těžebních strojů, hlavice kácecích strojů, nakládací traktory, nakladače, vyvažovací soupravy, nakladače kulatiny, zakladače, mulčovače, buldozery, rypadla, vrtací stroje, betonové výložníky, kolové nakladače a vrtné soupravy.

Jakékoli těžké stroje vystavené těžkým nákladům zaznamenají opotřebení v určitých polohách. Ať už se jedná o ráhna výložníků na vašich rypadlech, čepu lžíce bagru, válce na sklápěcích automobilech, mobilních jeřábech nebo jakémkoli jiném průmyslovém vybavení.

Důlní průmysl

bondura® je schválena jako náhrada existujících čepů v těžebním průmyslu.

Hlavními výzvami jsou rázová zatížení způsobená padajícími předměty, náhlý nárůst odporu různých minerálních hornin a vibrace při vrtání a pěchování. Výsledkem je velké zatížení velice náchylných spojů.

Můžeme poskytnout materiály s trvale tvrdým povrchem, abychom zabránili otěru. Naše řešení bondura® mohou být dodána s požadovanou dokumentací v souladu s přísnými zdravotními a bezpečnostními předpisy.

Zábavní průmysl

Bezpečnost je v zábavním průmyslu nanejvýš důležitá a každá chyba může mít kritické důsledky. Čepy Bondura® zvyšují bezpečnost tím, že eliminují nedostatky ve všech strojích, kde je konvenční spojení s válcovým čepem. Zvuk v důsledku nežádoucího pohybu je eliminován a celková kvalita provozu naroste. Čepy bondura® se snadno instalují a snadno se vyjímají, což je důležité, když musíte montovat i rozebírat zařízení.

Čepy bondura® jsou vyráběny na míru podle potřeb zákazníka a mohou být navrženy tak, aby se vešly do všech typů strojů a mohou být použity v nových zařízeních i těch repasovaných.

Těžební čerpací stroje

Údržba a účinnost vahadlového čerpadla jsou důležitými faktory při pracovních operacích a to díky vzdáleným umístěním, přísným tolerancím a zdravotním a bezpečnostním předpisům,

Technologie zalomených hřídelí bondura® vám umožňuje snadnou instalaci na místě, údržbu a výměnu ložiska, žádný nežádoucí pohyb ve spojích, snadnou práci s menšími ručními nástroji a také výrazně snížené prostoje a náklady na údržbu.

Bagrování

bondura® je schválena jako náhrada existujících čepů v bagrovacím zařízení. Bagrovací a stavební průmysl má hodně společného pokud jde o vybavení, ale pracovní prostředí je v bagrovacím průmyslu náročnější; koroze je největším problémem.

Naše portfolio materiálů zahrnuje několik nerezových a kyselinovzdorných materiálů, které splňují požadavky zákazníků.