V případě složitějších instalací, ve kterých jsou strojní zařízení i základy vystaveny dynamickým silám, je technické oddělení připravené provést detailní analýzu. V takových případech provádí RotaChock® důkladnou statickou analýzu, včetně počítačového modelování a analýzy metodou konečných prvků.

Tyto pokročilé inženýrské služby nejsou užitečné pouze pro nové instalace, ale také prokázaly svou vysokou hodnotu při řešení problémů ve stávajících aplikacích.