Standardní severoamerické DTI podložky jsou vyráběny dle ASTM F959 / 959M (metrické), které definují chemické, mechanické (tlakového zatížení vs. zbytková DTI mezera) a rozměrové požadavky dle ASME B18.2.6. Kompletní rozměry a mechanické vlastnosti DTI jsou dostupné z ASTM a ASME. Následuje souhrn ASTM F959 / F959M.

PrvekŘada Typ 1Řada Typ 3
Uhlík0.27 – 0.58
Mangan0.47 – 0.93
Fosfor, Max0.0480.045
Síra, Max0.0530.055
Silikon
0.13 – 0.37
Chrom
0.42 – 0.68
Nikl
0.22 – 0.48
Měď
0.22 – 0.48
Produktová analýza požadavků na chemické složení, %

Mechanické požadavky

Podložky DTI jsou vyráběny tak, aby se stlačovaly v poměru k působícímu zatížení nebo předpětí šroubů. Vzorek šarže musí prokázat rozsah tlakového namáhání při zbytkové mezeře .015“ v rámci následujících hodnot (minimum je založeno na 70% minimální mezi pevnosti v tahu příslušné třídy šroubu a maximum je o 20% vyšší než toto). Věnujte pozornost tomu, že F959 / 959M stanovuje, že zkušební mezera při zatížení tlakem .015“ je stejná, ať už je podložka DTI bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou. Věnujte pozornost tomu, že certifikační laboratorní zátěžové testy pro podložky DTI NEZAHRNUJÍ šrouby, ale zkoušky se provádějí s podložkou DTI stlačovanou mezi tvrzenými trny.

Průměr [mm]A325MA490M
M1691 – 109114 – 131
M20142 – 170179 – 206
M22176 – 211221 – 254
M24205 – 246257 – 296
M27267 – 320334 – 384
M30326 – 391408 – 469
M36475 – 570595 – 684
Přijatelný rozsah kompresních zatížení (kN) dle ASTM F959/959M Tabulka 2 (metrická série)

Povrchové úpravy

Norma F959 / 959M povoluje pouze zinkování (dle ASTM B695 třída 55) a proces tepelné difúze (dle ASTM A1059 třída 25). Jiné povlaky jsou povoleny se souhlasem výrobce i kupujícího. Povlakování podložek DTI kýmkoli jiným než výrobcem je zakázáno, protože po povlakování musí být provedeno kompresní testování dle normy ASTM.

Tepelné zušlechtění

Prostřednictvím vytvrzování až na maximální tvrdost HRC 37.

Certifikace

ASTM F959 / 959M vyžaduje, aby byly vydány certifikáty tlakové zkoušky, které vykazují výsledky náhodně vybraných 29 kusů z vyrobené šarže a tlakově testované podle tabulky 2. Kompresní zatížení všech 29 kusů musí být v rozsahu stanoveném výše. Applied Bolting Technology zpřístupňuje ke stažení všechny zkušební protokoly k produktům.

Značení podložek DTI

Všechny podložky DTI jsou označeny samostatnou jedinečnou značkou šarže, která se může shodovat s číslem šarže. Prostřednictvím čísla šarže jsou všechny šarže podložek DTI sledovatelné k datu výroby a mechanickým vlastnostem při kompresním zatížení.

Rozměry

Podložky DTI se musí shodovat s ASME B18.2.6 nebo ASME B18.2.6M. Počet výstupků může být změněn, pokud jsou splněny provozní požadavky. Minimální vnější průměr podložky DTI se může shodovat s minimálním vnějším průměrem odpovídající podložky dle ASTM F436 / F436M.