Standardowe, północnoamerykańskie podkładki DTI są produkowane według ASTM F959 / 959M (metryczne), która definiuje wymagania chemiczne, mechaniczne (obciążenie ściskające łącznie z pozostałą szczeliną DTI) i wymiarowe zgodne z ASME B18.2.6. Kompletne wymiary i właściwości mechaniczne DTI są dostępne w ASTM i ASME. Zawiera je komplet ASTM F959 / F959M.

PierwiastekTyposzereg 1Typoszereg 3
Węgiel0.27 – 0.58
Mangan0.47 – 0.93
Fosfor, maks.0.0480.045
Siarka, maks.0.0530.055
Silikon
0.13 – 0.37
Chrom
0.42 – 0.68
Nikiel
0.22 – 0.48
Miedź
0.22 – 0.48
Analiza produktowa wymagań dotyczących na składu chemicznego, %

Wymagania mechaniczne

Podkładki DTI są produkowane tak, aby ściskały się proporcjonalnie do działającego obciążenia albo naprężenia wstępnego śrub. Próbka z partii musi dokumentować zakres naprężeń ściskających przy pozostającej szczelinie 0,015“ w ramach następujących wartości (minimum zakłada się na 70% minimalnej wytrzymałości na rozciąganie dla właściwej klasy śrub, a maksimum jest większe od niego o 20%). Prosimy zwrócić uwagę na to, że F959 / 959M ustala, że szczelina próbna przy obciążeniu ściskającym, wynosząca 0,015“ jest taka sama, bez względu ma to, czy podkładka DTI jest bez zabezpieczenia powierzchni, czy też z takim zabezpieczeniem. Prosimy zwrócić uwagę na to, że certyfikujące, laboratoryjne testy obciążenia dla podkładek DTI NIE DOTYCZĄ śrub, ale badanie wykonuje się z podkładką DTI ściskaną pomiędzy odpowiednio ukształtowanymi trzpieniami.

Średnica [mm]A325MA490M
M1691 – 109114 – 131
M20142 – 170179 – 206
M22176 – 211221 – 254
M24205 – 246257 – 296
M27267 – 320334 – 384
M30326 – 391408 – 469
M36475 – 570595 – 684
Akceptowalny zakres obciążeń ściskających (kN) według ASTM F959/959M Tabela 2 (seria metryczna)

Zabezpieczenia powierzchni

Norma F959 / 959M zezwala tylko na cynkowanie (według ASTM B695 klasa 55) i proces dyfuzji cieplnej (według ASTM A1059 klasa 25). Inne powłoki są aprobowane za zgodą producenta i kupującego. Powlekanie podkładek DTI przez kogokolwiek innego, niż producent jest zabronione, ponieważ powlekanie musi być wykonane przez testowane prasowanie według normy ASTM.

Ulepszanie cieplne

Za pośrednictwem ulepszania aż do maksymalnej twardości HRC 37.

Certyfikowanie

ASTM F959 / 959M wymaga, aby były wydane certyfikaty próby ściskania, które zawierają wyniki losowo wybranych 29 sztuk z partii produkcyjnej i testowanych na ściskanie według tabeli 2. Obciążenie ściskające dla wszystkich 29 sztuk musi być w wyżej ustalonym zakresie. Applied Bolting Technology udostępnia do pobrania wszystkie protokoły badawcze do produktów.

Oznaczanie podkładek DTI

Wszystkie podkładki DTI są oznaczone niezależnym, unikalnym znakiem partii, który może być zgodny z numerem partii. Za pośrednictwem numeru partii, wszystkie partie podkładek DTI są identyfikowalne według daty produkcji i mechanicznych właściwości przy obciążeniu ściskającym.

Wymiary

Podkładki DTI muszą być zgodne z ASME B18.2.6 albo ASME B18.2.6M. Liczba występów może być zmieniona, jeżeli są spełnione warunki eksploatacji. Minimalna średnica zewnętrzna podkładki DTI może być zgodna z minimalną średnicą zewnętrzną odpowiedniej podkładki zgodnie z ASTM F436 / F436M.