Zarząd firmy AYMARA s.r.o. we współpracy ze wszystkimi swoimi pracownikami zobowiązuje się do zaspokojenia potrzeb swoich klientów oferując produkty, które spełniają lub przewyższają międzynarodowe standardy, przy zapewnieniu możliwie najszybszej dostawy, pozostając przy tym na konkurencyjnym poziomie.

Aby zapewni tworzenie, utrzymanie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w firmie AYMARA s.r.o. ustala się następującą politykę jakości, która jest adekwatna dla celów i obszaru działalności firmy i wspiera jej strategiczne ukierunkowanie:

  • podstawowym kierunkiem dla firmy jest dążenie do tego, aby firma stała się pożądanym partnerem biznesowym i dostawcą w zakresie pośrednictwa hurtowego i hurtu w obszarze elementów złącznych, urządzeń montażowych i uszczelnień, w obszarze pośrednictwa hurtowego i handlu hurtowego w zastępowaniu materiałów złącznych, urządzeń do skręcaniauszczelnień,
  • firma w pełni identyfikuje się z wymaganiami norm ČSN EN ISO serii 9000, tzn. z zasadami skutecznego wdrażania i ciągłego doskonalenia zarządzania procesami wpływającymi na jakość świadczonych usług,
  • firma stale tworzy niezbędne zasoby organizacyjne i finansowe do wdrażania, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością,
  • stałym celem firmy jest nieustanne doskonalenie swojej działalności i zabezpieczenie jakości świadczonych usług,
  • istotny udział w świadczeniu naszych usług mają ich dostawcy, dlatego też firma będzie rozwija
  • z nimi aktywną współpracę w zakresie precyzyjnego określenia wzajemnych wymagań i ich realizacji.