Główne właściwości

Nakrętki HARDLOCK® wykorzystują zasadę siły klina stosowaną w starożytnej architekturze japońskiej. Jest to doskonała nakrętka samohamowna, która w pełni łączy nakrętkę ze śrubą.

Uznany na całym świecie efekt samohamowny

Nakrętka HARDLOCK® spełnia amerykańskie normy dla lotnictwa NAS (National Aerospace Standard).

Kontrola momentu obrotowego i siły osiowej

Przy każdym z zastosowań, kontrola siły osiowej następuje za pomocą odpowiedniego momentu obrotowego.

Możliwość ponownego użycia

W całości wykonana z metalu o niewielkim zużyciu powierzchni, zachowuje silny efekt samohamowny.

Prostota i skuteczność

Można ją łatwo zainstalować za pomocą jednego, dostępnego na rynku narzędzia.

Oszczędność

Ograniczona konserwacja i całościowa pracochłonność przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów ogólnych.

Konstrukcja samohamowna

Nakrętka HARDLOCK® cechuje się konstrukcją, która zapobiega luzowaniu się nakrętki, a to dzięki tradycyjnej, japońskiej zasadzie klina. Aby efektywnie wykorzystać strukturę klina, zastosowano dwie nakrętki: wypukłą z mimośrodowo ukształtowanym występem i idealnie okrągłą wklęsłą nakrętkę. Kiedy te nakrętki są ze sobą połączone, zasada klina mechanicznie tworzy silny efekt samohamowny, prostopadły do osi śruby. Ten silny efekt zapobiegający luzowaniu, który został osiągnięty dzięki zasadzie klina, całkowicie zabezpiecza śrubę i nakrętkę. Dzięki wygenerowaniu tej dużej siły nakrętka HARDLOCK® jest niepodatna na siły dynamiczne oraz drgania.