Wizualne kontrole śrub są nawet 10 razy szybsze. Kiedy trzeba skontrolować wiele śrub, to wyraźnie skraca się czas potrzebny do oględzin każdej śruby.

Przeglądy wizualne śrub są „hands-free“. W przypadkach utrudnionego dostępu do śrub albo do połączeń pod napięciem elektrycznym, przegląd wizualny umożliwia pracownikowi dokonanie kontroli bez dotykania śrub.

Przeglądy wizualne śrub są pomocą dla bezpiecznych procedur roboczych. Śruby są niekiedy w niebezpiecznych miejscach. I chociaż bezpieczeństwo tych śrub jest krytyczne dla eksploatacji, to jednak decydujące jest zapewnienie, aby personel nie był narażony na możliwość odniesienia obrażeń ciała.

Przeglądy wizualne śrub są dokładniejsze. Tradycyjne metody kontroli często wykorzystują pomiar momentu dokręcania, co może być zawodne ze względu na niepewne wartości współczynnika tarcia. SmartBolts® omija to ograniczenie przez bezpośredni pomiar wydłużenia śruby.

Przeglądy wizualne śrub z upływem czasu zyskują na popularności. Systematyczny i kompleksowy plan kontroli połączeń śrubowych zapewni, że Państwa urządzenie pozostanie niezawodne, wydajne i bezpieczne przez wiele następnych lat.

Korzyści ekonomiczne

Oszczędności już przy projektowaniuCzas pracy wydłuża się do pełnego okresu powtarzania kontroli, umożliwia powtórne zastosowanie bez zużywających się części.
Oszczędności przy montażuUnikalna konstrukcja eliminuje konieczność stosowania specjalnych narzędzi w ramach montażu.
Oszczędności kosztów na konserwacjęKontrola wizualna jest bezpieczniejsza, oszczędza czas i Państwa koszty.