Technologia Microindicator ™ mierzy nieznaczne przesunięcia względne, które są cyfrowo i wizualnie wskazywane przez zmianę intensywności świecenia albo koloru wskaźnika.