Technologie Microindicator ™ měří nepatrné relativní posuny, které jsou vizuálně indikovány prostřednictvím změny intenzity nebo barvy indikátoru.