Při používání podložek RotaChock® existuje řada zásadních výhod v porovnání s jinými metodami nebo produkty:

Rychlost

Podložka RotaChock® je nainstalována rychle. Zařízení ustavené na podložky RotaChock® lze obvykle do jednoho dne znovu vyrovnat a zajistit. Ve srovnání: při využití řešení z epoxidové pryskyřice trvá alespoň tři dny, než je zařízení možné opakovaně zprovoznit a to díky relativně dlouhé době vytvrzování pryskyřice.

Výroba tradičních ocelových ustavovacích podložek trvá ještě déle a náklady na pracovní sílu jsou poměrně vysoké.

Optimální kontaktní plocha

Podložka RotaChock® má kulové ložisko, které zajišťuje nejlepší možnou kontaktní plochu, i když betonové základy a patka stroje nejsou zcela rovnoběžné. Kromě toho je podložka RotaChock® výškově nastavitelná.

Kombinace těchto dvou funkcí se vyhýbá „měkké noze“, což je situace, kdy patka stroje nebo zařízení není správně připojena k základně, na které je namontována. Paralelní „měkká noha“ a úhlová „měkká noha“ jsou nejčastější příčinou špatného ustavení.

Jakýkoli požadovaný kroutící moment

Podložka RotaChock® se chová jako pevná ocelová podložka a tím umožňuje utažení (předepnutí) základového šroubu na jakýkoli potřebný kroutící moment. Naproti tomu epoxidová řešení mají maximální zatížení odpovídající 3,5 N/mm2. Toto relativně nízké zatížení často vede k povolení základových šroubů.

Vysoké zatížení

Konkurenční výhodou podložek RotaChock® je to, že má velkou kontaktní plochu. Kontaktní plocha spodního prstence, která je ve styku se základovou konstrukcí je větší, takže tlak vyvíjený na tento povrch je menší. Studie ukázaly, že to umožňuje podložkám RotaChock® dokonce zvládat 1,5 až 2krát větší zatížení.

V důsledku sníženého tlaku na povrch a vyšších zatížení lze použít podložku s menším průměrem, než je obvyklé.

RotaChock® je možné dodat i v nemetrickém provedení.