Przy zastosowaniu podstawek RotaChock® istnieje cały szereg zasadniczych zalet w porównaniu z innymi metodami albo produktami:

Prędkość

Podstawka RotaChock® jest instalowana szybko. Urządzenie ustawione na podstawkach RotaChock® daje się zwykle wypoziomować, zabezpieczyć i ponownie uruchomić w ciągu jednego dnia. W porównaniu: przy wykorzystaniu rozwiązania z żywicą epoksydową trzeba poczekać ze względu na stosunkowo długi czas utwardzania żywicy przez przynajmniej trzy dni, aż urządzenie będzie można ponownie uruchomić.

Wykonanie tradycyjnych stalowych podstawek do ustawiania trwa jeszcze dłużej, a koszty siły roboczej są stosunkowo duże.

Optymalna powierzchnia kontaktowa

Podstawka RotaChock® ma łożysko kulkowe, które zapewnia najlepszą możliwą powierzchnię kontaktową nawet, kiedy fundamenty betonowe i stopka maszyny nie są całkiem równoległe. Oprócz tego podstawka RotaChock® zapewnia regulację wysokości.

Kombinacja tych dwóch funkcji pozwala uniknąć zjawiska „miękkiej nogi“, czyli sytuacji, w której stopka maszyny albo urządzenia nie jest poprawnie połączona z fundamentem, na którym jest ustawiona. Równoległa „miękka noga“ i kątowa „miękka noga“ są najczęstszą przyczyną złego ustawienia.

Jakikolwiek wymagany moment obrotowy

Podkładka RotaChock® zachowuje się jak stała podstawka stalowa z tym, że umożliwia dokręcenie (naprężenie wstępne) śruby fundamentowej z jakimkolwiek niezbędnym momentem obrotowym. W porównaniu z tym rozwiązania epoksydowe mają maksymalne obciążenie odpowiadające tylko 3,5 N/mm2. To relatywnie niskie obciążenie prowadzi często do poluzowania śrub fundamentowych.

Wysokie obciążenie

Konkurencyjną zaletą podstawek RotaChock® jest to, że mają dużą powierzchnię kontaktową. Powierzchnia kontaktowa dolnego pierścienia, który styka się z konstrukcją fundamentową jest większa tak, że ciśnienie wywierane na tę powierzchnię jest mniejsze. Studia wykazały, że to umożliwia przenoszenie przez podstawki RotaChock® nawet 1,5 do 2 razy większych obciążeń.

W wyniku zmniejszonego nacisku na powierzchnię i większych obciążeń można zastosować podstawkę o mniejszej średnicy, niż zwykle.

RotaChock® można również dostarczyć w wersji niemetrycznej.