Do instalacji konwencjonalnych czopów obrotowych konieczna jest pewna tolerancja / luz, który jednak stale wzrasta w wyniku relatywnego ruchu między czopem, a otworem pod działaniem zmiennych sił rozciągających / ściskających, wibracji i obciążeń udarowych.

Skutkami takiego zużywania się mogą być: uszkodzenie urządzenia albo zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu, problemy z dokładnością i sterowaniem podczas pracy, nie mówiąc już nic o kłopotliwych czasowo i kosztownych naprawach, aby urządzenie można było ponownie uruchomić do pracy.

Rozwiązanie bondura® eliminuje luzy i naprawia owalizacje, które wystąpiły w połączeniu. Technologia bondura® umożliwia też zastosowanie większej tolerancji montażowej. Po zamontowaniu czopa bondura® tolerancja zbliża się do zera, podobnie, jak przy połączeniu wciskanym. Wynikiem jest 360° powierzchnia stykowa i powierzchnia obciążeniowa osiągająca w otworze nośnym 180°. Jeżeli średnica otworu nośnego jest większa o ponad 2 mm od średnicy czopa, to może być zastosowana nadwymiarowa tuleja stożkowa. Przy rozprężaniu można usunąć w zasadzie dużo różnych owalizacji, ale aby zmniejszyć częstotliwość ponownego dokręcania i spełnić wymagania dotyczące przestrzeni montażowej po stronie zestawu, owalizacja nie powinna przekraczać 1 mm. Jeżeli jest większa, to otwór powinien być przeszlifowany w celu osiągnięcia maksymalnie kolistego kształtu. Dla wszystkich typów bondura® można dostarczyć nadwymiarowe tuleje stożkowe.