bondura® 6.0 był początkowo przewidywany do ustawiania konstrukcji fundamentowych, ale może być użyty do wszystkich instalacji, w których jest wymagana tylko jedna powierzchnia rozprężna.

Czop jest ścięty tylko po jednej stronie z jedną tuleją stożkową, rozprężającą się od siły osiowej z płyty czołowej i elementów mocujących.

W zależności od wielkości do demontażu bondura® 6.0 może być zalecany zestaw demontażowy bondura® multi tool (BMT).