Podkładki DuraSquirt® z bezpośrednim wskaźnikiem naprężenia wstępnego (DTI) są podkładkami z występami, które sygnalizują, jakie naprężenie albo naprężenie wstępne zostało osiągnięte w połączeniu śrubowym. Działają niezależnie od wielkości momentu obrotowego oraz współczynników tarcia i wskazują bezpośrednio obciążenie, kiedy nakrętka jest dokręcana wzdłuż gwintu kotwy albo śruby. Jak tylko wytworzone naprężenie wstępne/naprężenie w śrubie osiągnie z góry określone minimum, pomarańczowe medium spełniające funkcję wskaźnika jest wytłaczane z podkładki DuraSquirt® DTI i dokręcanie należy przerwać. Monter przenosi narzędzia do dokręcania na kolejny element złączny w połączeniu i powtarza proces dokręcania aż do wyciśnięcia pomarańczowego medium będącego wskaźnikiem tak długo, aż wszystkie śruby w połączeniu nie zostaną dokręcone.

System DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange składa się z kompletu numerowanych podkładek DuraSquirt® DTI kalibrowanych tak, aby uwzględniały sprężyste reakcje i oddziaływania pomiędzy poszczególnymi śrubami. Tak samo, jak nasze konstrukcyjne podkładki DTI, śruby są dokręcane, aż w DuraSquirt® DTI nie pojawi się pomarańczowe medium będące wskaźnikiem. Jedyną różnicą jest to, że podkładki DTI muszą być umieszczone w kolejności numerów na kołnierzu z tym, że każda ćwiartka (kwadrant) jest dociskana, a potem dokręcana zgodnie z kolejną numeracją.

DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System są przeznaczone do pracy tylko z:

  1. ASME B16.20 Spiralnie zwijanym uszczelnieniem i podwójnym pierścieniem
  2. ASME B16.5 & ASTM A105 Przyspawanym kołnierzem z szyjką i listwą uszczelniającą
  3. ASTM A193 B7 Kotwami

Każdy komplet DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System składa się z takiej samej liczby podkładek, jaka jest liczba śrub w kołnierzu. Komplety powinno się zamawiać w takiej samej ilości i w tym samym czasie, co uszczelnienia.