W przypadku bardziej złożonych instalacji, w których urządzenia mechaniczne i fundamenty są narażone na siły dynamiczne, Dział techniczny jest przygotowany do wykonania bardziej szczegółowej analizy. W takich przypadkach RotaChock® wykonuje dokładną analizę statyczną, łącznie z modelowaniem komputerowym i analizą metodą elementów skończonych.

Te zaawansowane usługi inżynierskie nie są użyteczne wyłącznie w przypadku nowych instalacji, ale wykazały też swoją wysoką wartość przy rozwiązywaniu problemów w istniejących aplikacjach.