Podložky DuraSquirt® s přímou indikací předpětí (DTI) jsou podložky s výstupky, které zobrazují, jaké napětí nebo předpětí bylo dosaženo ve šroubovém spoji. Fungují nezávisle na hodnotách kroutícího momentu a třecích součinitelů a indikují zatížení přímo, když je matice utahována podél závitů svorníku nebo šroubu. Jakmile vyvozené předpětí/napětí šroubu dosáhne předem stanoveného minima, oranžové indikační médium je vytlačeno z podložky DuraSquirt® DTI a utahovací činnost zastavena. Montér přesune utahovací nářadí k dalšímu spojovacímu členu ve spoji a opakuje proces utahování s vytlačením oranžového indikačního média, dokud nebudou utaženy všechny šrouby ve spoji.

Systém DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange sestává ze sady očíslovaných podložek DuraSquirt® DTI kalibrovaných tak, aby zohledňovaly elastické interakce mezi jednotlivými šrouby. Stejně jako naše konstrukční podložky DTI jsou šrouby utahovány, dokud se neobjeví v DuraSquirt® DTI indikační oranžové médium. Jediným rozdílem je, že podložky DTI musí být umístěny v číselném pořadí podél příruby, s tím, že každý kvadrant je přitlačen a poté utažen v číselném pořadí.

DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System jsou navržené pouze pro práci s:

  1. ASME B16.20 Spirálově vinutým těsněním s dvojitým kroužkem
  2. ASME B16.5 & ASTM A105 přivařovací přírubou s krkem a s těsnící lištou
  3. ASTM A193 B7 Svorníky

Každá sada DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System sestává ze stejného počtu podložek jako je počet šroubů v přírubě. Sady by se měly objednávat ve stejném množství a ve stejnou dobu jako těsnění.