Farmaceutické stupně ethylen-propylen-dienových, fluorovaných uhlovodíků a silikonových elastomerů od James Walker® byly nezávisle testovány a certifikovány podle Pharmacopeia (USP) třídy VI. Kromě toho nabízíme dvě třídy DuPont Kalrez s USP třídou VI.

Toto přísné biologické hodnocení bylo navrženo tak, aby zajistilo, že výrobky vyrobené z materiálu budou netoxické a vhodné pro použití ve vybraných zdravotnických prostředcích nebo ve styku s injekčními léčivy.

Více informací