Každá součást rotačního stroje a zařízení – od postřikovače trávníku po válcovací stolici nebo schéma vodní elektrárny – se spoléhá na rotační těsnicí systémy, aby byla zajištěna efektivní práce.

Čtyři hlavní body, které je třeba zvážit, jsou …

  • Ochrana ložisek
  • Zadržení maziva
  • Vyloučení znečišťujících látek
  • Minimalizace úniku tekutých médií

James Walker® vyhovuje těmto potřebám na všech průmyslových úrovních s pěti kompletními skupinami těsnění a patentovanou instalační technikou, která se vyhýbá nákladné demontáži.