Hlavní vlastnosti

Stavěcí šroub HARDLOCK® je revoluční samosvorný stavěcí šroub (šestihranný stavěcí šroub s vnitřním šestihranem), který využívá klínového principu k zajištění vynikajícího samosvorného účinku jako u jiných produktů HARDLOCK® bez nutnosti měnit podmínky cílové aplikace.

Silný samosvorný účinek

Stejně jako matice HARDLOCK® bez ohledu na provozní podmínky zůstává samosvorný účinek zajištěný.

Opakovaná použitelnost

Vyrobeno kompletně z kovu s malým opotřebením ploch, udržuje silný samosvorný účinek.

Jednoduchost a účinnost

Lze snadno nainstalovat pomocí pouze jednoho komerčně dostupného nástroje.

Hospodárnost

Nejsou nutné žádné podložky nebo jiné samosvorné komponenty a/nebo další konstrukční úpravy. Přechod na stavěcí šrouby HARDLOCK® má výhodu významného snížení celkových nákladů