Výhody pro kontrolory

Inspektoři mohou snadno vidět oranžový silikon (Squirts ™), nemusí tak „šplhat“ na všechna spojení nebo asistovat u momentového klíče, aby věděli, že spojení bylo dokončeno a díky tomu mohou kontrolovat pouze pár spojů pomocí DTI spárové měrky. Podložky Squirter® DTI umožňují prakticky 100 % kontrolu.

Při použití podložek DTI je kontrola momentového klíče postradatelná a umožňuje kontrolu všech spojení.

Výhody pro montéry

Umožňuje montérovi vyvodit správné předepnutí, takže se montér může momentovým klíčem rychle přesunout na další šroub, obsluha okamžitě vidí, kdy má přestat s utahováním spoje. Oranžový silikon je pro montéry snadno viditelný, takže už nepotřebují spárovou měrku. Montéři mohou snadno prokázat, že utáhli všechny šrouby.

Výhody pro projektanty

Projektanti vědí, že některé konstrukce potřebují správně předepnuté šrouby, aby udržovaly přiléhající povrchy v pevném kontaktu a odolávaly nejvyššímu zatížení. Podložky DTI splňují požadavky ustanovení o „zvláštní kontrole“, u nichž se často vyžaduje, aby byly splněny na konkrétních spojích a aby byly správně namontovány a zkontrolovány.

Podložky DTI neovlivňují celkové náklady na ocelovou konstrukci, protože jsou sníženy náklady na kontroly šroubů.

Výhody pro provozovatele

Majitelé projektů se často zajímají o to, zda jsou podložky DTI začleněny do jejich konstrukcí, protože vědí, že správně předepnuté šrouby jsou pro jejich konstrukce velice důležité. Mnoho majitelů si uvědomuje, že kvalita spojů, které poskytují podložky DTI přichází ve skutečnosti bez dalších extra nákladů s čistými úsporami!

Desítky majitelů uvádějí, že jejich analýza nákladů a přínosů efektu přidáváním Squirter ® DTI vychází velice příznivě.