Technologie Chromaulic™ měří nepatrné relativní posuny, které jsou digitálně a vizuálně indikovány změnou intenzity nebo barvy indikátoru a prostřednictvím elektronického zařízení.

Produkty:

  • TightBolt™,
  • TensionWrench™,
  • TensionSense™