Pomocí utahovacího nástroje (klíč, momentový klíč atd.) utáhněte konvexní matici na příslušný moment pro danou aplikaci.

Konvexní matice má stejnou pevnostní třídu jako běžná šestihranná matice a proto ji lze dotáhnout až na její maximální limit.

Více než jeden závit

Konkávní matici namontujte ručně na konvexní matici, dokud se již dále neotáčí (jinými slovy, dokud se nevytvoří převládající točivý moment). Ujistěte se, že mezi maticemi je mezera větší než rozteč jednoho závitu šroubu.

Pokud je mezera menší než jedna rozteč závitu, může být šance, že se nedosáhne dostatečného samosvorného účinku, proto už takovou matici HARDLOCK® dále nepoužívejte.

(Stejné podmínky platí pro opětovné použití.)

Jednostranný kontakt – sklon na obrázku je přehnaný.
Plný kontakt
Mezera

Pomocí momentového klíče utáhněte konkávní matici doporučeným utahovacím momentem firmy HARDLOCK Industry Co., Ltd.

Pokud je obtížné řídit utahovací moment konkávní matice, použijte jako vodítko k zajištění blokovací síly „jednostranný kontakt“.

Při utahování konkávní matice na konvexní matici se jedna strana matic nejprve dostane do kontaktu, což poskytuje dostatečný zajišťovací účinek (konkávní matice se po kontaktu mezi výstupkem a vybráním mírně nakloní). Po dosažení jednostranného kontaktu se hodnota utahovacího momentu rychle zvyšuje. 

Při aplikaci dalšího kroutícího momentu se matice dostanou do plného kontaktu. Tento stav vytváří konečný a nejvyšší blokovací účinek matici HARDLOCK® a další utažení může způsobit poškození závitu šroubu.

Doporučuje se zastavit utahování konkávní matice, když se matice dostanou do plného kontaktu, i když aplikovaný moment je menší než maximální doporučený utahovací moment.

I po správném utažení konkávní matice momentem v rozsahu doporučeného utahovacího momentu může zůstat mezera mezi maticemi díky toleranci průměru šroubu.

I v tomto stavu je zajištěn samosvorný účinek, ale konkávní matice může být dále utažena, aby přešla do jednostranného kontaktu nebo plného kontaktu dokonce s vyšším točivým momentem, než je doporučený točivý moment, aby se lépe zajistil samosvorný účinek.