Ručně utáhněte konkávní (nastavovací) šroub

K utažení použijte šestihranný klíč (imbusový klíč) nebo jiný běžný utahovací nástroj.

Poté ručně utáhněte konvexní (zajišťovací) šroub. Před utažením se ujistěte, že mezi konkávním a konvexním šroubem je mezera přibližně velikosti jednoho stoupání závitu.

Utáhněte konvexní (zajišťovací) šroub utahovacím nástrojem na předepsaný utahovací moment nebo o jednu otáčku (360°).

Instalace je nyní dokončena.