Bi-O-Lion® byl vyvinut jako součást rozsáhlého programu testování kompatibility, který je určen k jasnému pochopení vlivu na těsnění a komponenty na produkty EAL (Environmental Acceptable Lubricant).

Prostřednictvím tohoto programu prozkoumal James Walker® vhodnost široké škály elastomerních formulací proti více než 30 hlavním produktům EAL, které se v současné době používají.

Více informací