bondura Dual 66 se doporučuje, když je třeba čep zajistit k vnitřnímu kroužku ložiska, aby se zabezpečilo, že se spoj pohybuje pouze mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska.

Toto řešení sestává z čepu s dlouhými zkosenými konci, dvou vnitřních kuželových pouzder slícovaných k dlouhému zkosenému konci čepu, dvou vnějších kuželových pouzder namontovaných na horní části vnitřních kuželových pouzder, upevňovacích prvků pro vnitřní kuželová pouzdra a koncových desek tlačících na vnější kuželová pouzdra.

Vnitřní kuželové pouzdro se rozpíná, aby vytvořilo spojení s nulovou tolerancí ve vnitřním ložiskovém kroužku a vnější kuželové pouzdro vytváří spojení s nulovou tolerancí v nosných otvorech.