Pro instalaci konvenčních otočných čepů je nutná jistá tolerance / vůle, ale tato vůle se bude dále zvyšovat v důsledku relativního pohybu mezi čepem a otvorem ze střídavých tahových / kompresních sil, vibrací a nárazových zatížení.

Důsledky takového opotřebení mohou být: poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti personálu, problémy s přesností a ovladatelností během provozu, nemluvě o časově náročných a nákladných opravách pro opětovné uvedení zařízení do provozu.

Řešení bondura® eliminuje vůli a opravuje oválnost, které se vyskytly ve spoji. Technologie bondura® umožňuje i použití větší montážní tolerance. Po sestavení čepu bondura® se tolerance blíží nule, stejně jako při lisovaném spojení. Výsledkem je 360° kontaktní plocha a zátěžová plocha dosahující v nosném otvoru 180°. Pokud je průměr nosného otvoru větší než 2 mm než průměr čepu, může být použito nadrozměrné kuželové pouzdro. V zásadě je možné při expanzi odstranit velké množství oválnosti, ale aby se snížila opakovaná utahovací frekvence a požadavky na montážní prostor na straně sestavy, oválnost by neměla být větší než 1 mm. Pokud je větší, otvor by měl být vybroušen na co nejlepší kruhovitost. Pro všechny typy bondura® lze dodat nadrozměrná kuželová pouzdra.