Vizuální kontroly šroubů jsou až 10krát rychlejší. Když je třeba zkontrolovat mnoho šroubů, výrazně se sníží doba potřebná k prohlídce každého šroubu.

Vizuální prohlídky šroubů jsou „hands-free“. V případech obtížného přístupu ke šroubům nebo u spojů pod elektrickým napětím, umožňuje vizuální prohlídka pracovníka provedení kontroly, aniž by se dotkl šroubů.

Vizuální kontroly šroubů napomáhají bezpečným pracovním postupům. Někdy jsou šrouby na nebezpečných místech. I když bezpečnost těchto šroubů je pro provoz kritická, je také rozhodující zajistit, aby personál nebyl poraněn.

Vizuální kontroly šroubů jsou přesnější. Tradiční kontrolní metody často využívají měření kroutícího momentu, což může být nespolehlivé kvůli nejasným hodnotám součinitelů tření. SmartBolts® toto omezení obchází přímým měřením protažení šroubu.

Vizuální kontroly šroubů v průběhu času narůstají na hodnotě. Pravidelný a komplexní plán kontroly šroubových spojů zajistí, že vaše zařízení zůstane spolehlivé, vysoce výkonné a bezpečné po mnoho dalších let.

Ekonomické přínosy

Úspory již při návrhuProvozní doba se prodlužuje s plnou opakovatelností indikace, opakovaným použitím a bez opotřebitelných součástí.
Úspory při montážiUnikátní konstrukce eliminuje požadavky na speciální nářadí v rámci montáže.
Úspora nákladů na údržbuVizuální indikace je bezpečnější, šetří čas a Vaše náklady.