Náš DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System se skládá ze sady očíslovaných DTI podložek kalibrovaných tak, aby zohledňovaly elastické interakce mezi jednotlivými šrouby. Stejně jako naše konstrukční DTI podložky jsou šrouby utahovány do doby, než se objeví indikační médium DuraSquirt®. Jediným rozdílem je, že DTI podložky musí být umístěny v číselném pořadí podél příruby s tím, že každý kvadrant je připraven a poté utažen v číselném pořadí. Tento produkt redukuje starší, vícekrokovou metodu utahování příruby pouze na jeden krok, což usnadňuje a zefektivňuje proces utahování příruby.

Další informace o DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System.