Při diskuzi o metodách zajištění šroubů a zabránění jejich uvolnění jsou běžně zmiňovanými možnostmi dobře známé nylonové matice a kovové kuželové matice. Tyto matice spadají do kategorie matic s převažujícím kroutícím momentem, které mají samostatnou normu ISO, DIN 985/ISO 7044. V podstatě matice s převažujícím kroutícím momentem vyžaduje točivý moment pro otáčení matice podél závitů pro našroubování na povrch spojovaných součástí.

Na rozdíl od volně se otáčející matice spoléhá na neustálou kolizi mezi závity šroubu a počátečně deformovanými závity matice. Při každém použití tyto matice obvykle ztrácejí přibližně 50% svého odporového momentu a mohou odolat vibracím pouze do úrovně odporu, kterou dovolí deformace matice. Čím větší deformace, tím je náročnější otáčet maticí.

Zajímavé je, že v Japonsku se nylonové matice běžně nepoužívají. Místo toho na japonském trhu již 50 let převládá populární pojistná matice. Tato pojistná matice je volně otáčivá, je opakovaně použitelná a vyhovuje stejné normě jako běžná matice (DIN 934/ISO 4032). Po dosednutí na povrch spojovaných součástí vytváří samosvorný účinek.

V případě zájmu můžete posoudit, zda tato pojistná matice splňuje vaše požadavky na následujícím odkaze.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).