Na elektrických svorkovnicích jsou všechny šrouby/matice vystaveny 50 Hz (60 Hz) vibraci elektrické energie a kabelová oka se uvolňují nejen od vibrací, ale také od tepelných cyklů při odpojení stroje od elektrické energie. Uvolnění matic upevňujících kabelová oka mohou také způsobit elektrický odpor zahřátím páskové zemnící svorkovnice.

Proti uvolňování matic byly podniknuty některé kroky včetně instalace dvojitých matic a pružných podložek, ale přítomnost vibrací během přenosu elektrické energie a mikro-vibrací vedlo i tak k častému uvolňování. Použitím matic HARDLOCK® byly všechny problémy související s uvolňováním zcela vyřešeny. Protože už k uvolňování matic nedochází, výrazně se snížil počet kontrolních a dotahovacích operací, což vedlo v důsledku k výrazným úsporám pracovní síly.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).