Protihlukové bariéry podléhají vnějšímu zatížení způsobenému následujícími vlivy:

  1. Vlastní hmotnost protihlukové bariéry
  2. Tlakovému rázu generovaného projíždějícím vlakem
  3. Tlakovému rázu způsobeného přírodními jevy jako je silný vítr, nárazový vítr nebo vichřice

Již jsme dodali téměř 4 miliony matic HARDLOCK® pouze pro protihlukové bariéry vlaků, které jsou úspěšně instalovány po dobu 8 let bez selhání!

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).