Pomocné zařízení kontejnerového jeřábu má tendenci se uvolňovat v důsledku malých vibrací a tlaku větru. U této případové studie se zákazník pokusil eliminovat problémy s uvolňováním spojovacích prvků pomocí samosvorných matic s převažujícím kroutícím momentem, které snadno nedegradují klimatickými vlivy. Tyto samosvorné matice ale nepracující správně pokud jsou povlakovány žárovým zinkem a vyžadují několikanásobně větší úsilí v počáteční fázi utahování kvůli zaklesávání do závitů. Přes všechny vlastnosti a nízkou cenu těchto matic nepřekonaly tyto matice všechny své nevýhody, což nakonec vedlo k použití matic HARDLOCK®. Matice HARDLOCK® je vyrobena kompletně z kovu nepodléhající degradaci jako nylonová matice. Hlavní výhodou matice HARDLOCK® byla, že zajišťovala tu nejvyšší míru samosvorné schopnosti, znemožňující uvolnění ani jedné matice.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).