Zařízení používané v ocelárnách musí být té nejvyšší kvality. Abrazivně odolný materiál… teplotně odolný materiál, tato rozhodnutí jsou velice důležitá. Je třeba zvážit spoustu vylepšení, aby zařízení v těchto náročných podmínkách vydrželo co déle.

Ocelárny využívají ložiskové matice HARDLOCK® k zamezení povolování spojů jednou provždy. Ale proč přesně se matice v těchto prostředích uvolňují? Jak víte, kov se smršťuje a rozpíná, což vede k neustále se měnícím provozním podmínkám. Šroub, který připevňuje Váš spoj se stejně tak smrští a roztáhne, tudíž na šroub působí ustavičně se měnící zatížení. Horké povrchy dosedacích ploch a závitů neposkytují maticím dostatečné tření, aby se nepovolovaly. Napětí v krutu se uvolní a matice se povolí.

Proč ložisková matice HARDLOCK®? Žádný prokluz, tudíž již žádné dotahování. Je to jednoduché.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).