Šrouby u předepjatých nebo smykových kritických spojů musí být testovány k ověření, že šrouby mohou vyvodit alespoň minimální požadované konstrukční předpětí pomocí zařízení na měření napětí ve šroubu. Co je tedy zařízení na měření napětí šroubů a jak to funguje?

Jedná se o zařízení schopné indikovat napětí šroubů. Existují dvě různá zařízení pro měření napětí šroubů – hydraulický indikátor a mechanický indikátor. Hydraulický indikátor má uvnitř svých komor tekutinu, která se stlačuje během předepínání šroubu a nutí ručičku přístroje k pohybu indikující napínání šroubu. Hydraulická jednotka musí být kalibrována nejméně jednou ročně. Jako zařízení k měření předpětí ve šroubech lze také použít indikační podložku DuraSquirt® DTI (DSQDTI). DSQDTI je mechanické zařízení, které má na sobě výstupky korelující s napětím ve šroubu. DSQDTI vytváří po stlačení spáru, která potvrzuje, že bylo dosaženo minimálního napnutí šroubu. Naše DSQDTI jsou kalibrovány u každé vyrobené šarže. Výstupky DSQDTI musí být stlačovány do doby, než je vytvořena kalibrovaná mezera a u všech míst výstupků je vidět oranžové médium. Tento stav je označován jako úplná indikace, který splňuje požadavek na předepínání šroubu.

Pokud se jedná o hydraulické zařízení k měření napětí ve šroubech, pak musí být testovány tři šrouby z každé šarže a pevnostní třídy po celou dobu trvání projektu. Pokud se jako zařízení k měření napětí ve šroubech používá DSQDTI, stačí otestovat pouze tři DSQDTI. Obě dvě metody fungují, ale díky DSQDTI bude předinstalace rychlejší a jednodušší.

Další informace o Applied Bolting Technology.