Squirter® DTI usnadňuje vizuální kontrolu pomocí jasně oranžového indikačního média. Vzhledem k tomu, že toto indikační médium je dočasné, jsou pro inspekci stále používány spárové měrky.

DuraSquirt® DTI to zvládne lépe, protože jeho indikační médium je trvalé (pokud není aktivně odstraněno). Médium bylo navrženo tak, aby odolalo tlakovým pistolím, větru, silnému dešti, horku i zimě. Tato nejnovější verze naší samo-indikující DTI umožňuje kontrolu podle vašeho plánu, protože vystřikující médium odolává zkoušce času. Zanechávají pozitivní důkaz, že šrouby byly předepnuty, což potvrzuje, že personál odvedl svou práci správně a že spojení bude fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

Další informace o Applied Bolting Technology.