V této případové studii jsme ukázali příklad použití matice HARDLOCK® pro budovy. Klient si vybral HARDLOCK® kvůli dlouhé historii, kterou má HARDLOCK® s podlouhlými otvory. K dosažení zajištění šroubů se často používají dvojité matice. Dvojitá matice, která byla správně upevněna, může dosáhnout velmi vysokých standardů zajištění, ale to vyžaduje řádnou znalost technik utahování dvojité matice a správné používání montážních nástrojů. Aby byla zajištěna bezpečnost spojů s dvojitými maticemi, je v intervalech jednou až dvakrát ročně prováděna údržba, aby se upevňovací prvek znovu dotáhl.

Matice HARDLOCK® se často používá k vyloučení potřeby těchto odborných znalostí, což znamená v důsledku mít spolehlivější spojení. Takové stavební rámy jsou umístěny v oblastech, ve kterých mohou vzniknout vážné nehody, pokud by se matice uvolnila. Matice HARDLOCK® zaručuje v těchto oblastech bezpečnost, navíc není nutné opakované dotahování. To vede k výraznému snížení mzdových nákladů v průběhu času, odůvodňující vyšší cenu matice HARDLOCK®.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).